8vo Básico 

Lenguaje     Guía 1  /    Guía 2   /   Guía3   /   Guía 4 - Txt. Guía  /  
Matemática       8ºA Guía 1  /  8ºA Guía 2  / 8ºA Guía 3 / 8ºB Guía 1  /  8ºB Guía 2   /  8ºB Guía 3
Ciencias Naturales     Guía 1  /  Guía 2  /   Guía 3  / 
Religión     Guía 1  /  Guía 2  / 
Historia      Guía 1  /  Guía 2  /   Guía 3  /
Inglés     Guía 1  /  Guía 2   /   Ejerc.1  /  Ejerc.2  /  Guía 3  /   
Educación Musical       Guía 1  /  Guía 2  /   Guía 3  /
Artes Visuales    Guía 1  /  Guía 2   /    Guía 3  /
Educación Física     Guía 1  /   Guía 2  /  Guía 3  /      
Tecnología     Guía 1  /     Guía 2  /    Guía 3  /