6to Básico 

Lenguaje         Guía 1 - Txt Guía   /  Guía 2 -Txt.Guía  /  Guía 3 Txt. Guía   /  Guía 4 - Txt. Guía /            
Matemática      Guía 1   /   Guía 2   /   Guía 3  /  Guía 4 / 
Ciencias Naturales     Guía 1  /  Guía 2  /   Guía 3  /        
Religión    Guía 1   /  Guía 2   /  Guía 3  /
Historia      Guía 1  /   Guía 2  /  Guía 3  /
Inglés      Guía 1  /   Guía 2  /   Guía 3  /   
Educación Musical    Guía 1  /  Guía 2  /   Guía 3  /
Artes Visuales     Guía 1   /  Guía 2   /  ppt 1   /  ppt 2   /     
Educación Física     Guía 1  /   Guía 2   /   Guía 3  /
Tecnología      Guía 1  /   Guía 2   /  Guía 3   /