4to Básico 

Lenguaje       Guía 1  /    Guía 2   /   Guía 3   /  Guía 4   /
Matemática     Guía 1  /   Guía 2   /  Guía 3   /
Ciencias Naturales    Guía 1  /  Guía 2  /  Guía 3   /
Historia    Guía 1  /   Guía 2  /   Guía 3  /         
Religión    Guía 1    /  Guía 2  /   Guía  3  /   
Inglés     Guía 1    /  Guía 2  /   Guía 3  / 
Educación Musical   Guía 1  /   Guía 2 Mús.Tec.Ed,Fís.  /  Guía 3  /  
Artes Visuales      Guía 1  /    Guía 2  - Ppt  /   Guía 3  /  
Educación Física   Guía 1  /   Guía 2 Mús.Tec.Ed,Fís.  /  Guía 3  / 
Tecnología         Guía 1  /    Guía 2 Mús.Tec.Ed,Fís.  /  Guía 3   /