3ro Básico 

Lenguaje        Guía 1  /  Guía 2   /   Guía 3   /  Guía 4   /
Matemática     Guía 1  /   Guía 2   /  Guía 3   /
Ciencias Naturales        Guía 1  /  Guía2 - Ppt guía2  /  Guía 3 - Ppt.  /     
Historia     Guía 1  /  Guía 2  /  Guía 3 - Ppt / 
Religión   Guía 1   / Guía 2  /  Guía 3  / 
Inglés      Guía 1  /  Guía 2  /  Guía 3  /  
Educación Musical     Guía 1  /   Guía  2 Mús.Tec.Ed,Fís.    /  Guía  3 Mús.Artes. Ed,Fís.  / 
Artes Visuales   Guía 1  /   Guía2  /  Guía  3 Mús.Artes. Ed,Fís.  /  
Educación Física    Guía 1  /   Guía 2 Mús.Tec. Ed,Fís.    /    Guía  3 Mús.Artes. Ed,Fís.   /    
Tecnología   Guía 1  /   Guía  2 Mús.Tec.Ed,Fís.    /  Guía 3  /