2do Básico 

Lenguaje     Guía 1  /   Guía 2   /   Guía 3   /  Guía 4  /
Matemática    Guía 1  /   Guía 2   /  Guía 3   / 
Ciencias Naturales   Guía 1  /   Guía 2  /  Guía 3  /  
Historia     Guía 1  /   Guía 2  /   Guía 3  /     
Religión    Guía 1  /  Guía 2  /  Guía 3  / 
Inglés     Guía 1  /  Guía 2  /  Guía 3  / 
Educación Musical    Guía 1  /   Guía 2  /   Guía  3 Mús. Artes .Ed,Fís.    / 
Artes Visuales      Guía 1  /  Guía 2  /  Guía  3 Mús. Artes .Ed,Fís.   / 
Educación Física   Guía 1  /   Guía 2  /  Guía 3 Mús.Artes. Ed,Fís.   / 
Tecnología       Guía 1  /   Guía 2  /  Guía 3  /