1ro Básico 

Lenguaje     Guía 1  /   Guía 2   /  Guía 3   /   Guía 4  /
Matemática      Guía 1  /  Guía 2   /  Guía 3   /
Ciencias Naturales      Guía 1  /  Guía 2  /    Guía 3  /  
Historia      Guía 1  /  Guía 2  /   Guía 3  /  
Religión    Guía 1    /  Guía 2  / Guía 3  /  
Inglés     Guía 1  /    Guía 2  /    Guía  3   /   
Educación Musical    Guía 1  /   Guía 2  /  Guía  3 Mús. Artes. Ed. Fís.  /   
Artes Visuales   Guía 1  /    Guía 2  /   Guía  3 Mús. Artes. Ed. Fís.  /
Educación Física    Guía 1  /  Guía 2  /  Guía  3 Mús. Artes. Ed. Fís.  / 
Tecnología    Guía 1  /   Guía 2  /  Guía 3  /