5to Básico 

Lenguaje        Guía 1  / Txt Guía 1  /   Guía 2 - Domitila  /   Guía 3 - Txt. Guía /  Guía 4  / 
Matemática      Guía 1  /    Guía 2   /    Guía 3  /   Guía 4  / 
Ciencias Naturales       Guía 1   Ppt Guía 1   /   Guía 2   Ppt Guía 2  /
Religión     Guía 1   /  Guía 2   /  Guía 3  /
Historia      Guía 1  /   Guía 2  /  Guía 3  /
Inglés      Guía 1  /  Guía 2  /  Guía 3 / 
Educación Musical       Guía 1  /    Guía 2  /  Guía 3  /   
Artes Visuales     Guía 1   /  Guía 2  / ppt 1  /  ppt 2   /    
Educación Física     Guía 1  /    Guía 2   /    Guía 3  /
Tecnología       Guía 1  /   Guía 2   /  Guía 3   /